Gökova Gıda

Gökova Gıda

Gökova Gıda Biyoçeşitliliğini ve Ekosistemin Korunması

Lideri: Serra Atasoy Berbercuma
Konum: Gökova

Hedefler

Gökova Slow Food birliği, sürdürülebilir gıda sistemini benimseyerek Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin biyoçeşitliliğinin korunmasına katkıda sağlamayı ve bu bölgede bulunan Cittaslow Akyaka için gerekli kriterlerinin sağlanmasında rol oynamayı hedefliyor.