Slow Food Keçi Karaburun

Slow Food Keçi Karaburun

Lideri: Zuhal Okuyan
Konum: Karaburun

Karaburun Yarımadası, Türkiye’nin en batısında yer alan bölgelerden biri olan Urla Yarımadası’nın kuzeyinde yer alıyor. Karaburun’un Midilli ve Sakız adalarına yakın konumu, tarih boyunca sosyoekonomik ve kültürel özelliklerini etkilemiştir. 1947’ye kadar kara yolunun olmaması da doğanın ve geleneklerin göreceli olarak korunmasına neden olur. Karasal ve denizsel biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir yapıya sahip olan yarımada, son yıllarda karada rüzgâr enerji santralleri ve endüstriyel zeytincilik; denizdeyse balık çiftlikleri nedeniyle tehlike altında. 

Hedefler

Hedeflerimiz arasında bölgeye özel ürün ve yemeklerin tanıtılması, özellikle aranan ama üretimi azalan özgün ürünlerin temiz ve geleneksel olarak üretimi için çalışma yapılması ve yavaş turizm olanaklarının geliştirilmesi yer alıyor. 

Ana Faaliyetler ve Çıktılar

Engebeli yapısı gereği bu bölgede keçi yetiştiriciliği hem tarihi açıdan önemli hem de göçebe yörük kültürünün bir parçası. Serbestçe dağlarda gezen bölgenin yerel türü, kara keçinin sütünden yapılan kopanesti, sepet peyniri, keçi tulumu ve sündürme gibi ürünlerin devamlılığını sağlamak; mübadele öncesi Rumlarla ortak yaşamın oluşturduğu ve Selanik göçmenlerinin de zenginleştirdiği diğer yöresel yeme içme kültürünü tanıtmak, üretimlerinin gelişmesine katkıda bulunmak ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Çiçek yetiştiriciliği sadece ek gelir değil, yarımada kültürünün bir parçası. Karaburun’da hâlâ nergis ve sümbül üretimi sürüyor. Bu alanda çalışmalarımız devam ediyor. 

Yarımada göreceli olarak kitle turizminin henüz çok fazla etkisi altında değil. Uzun vadede Slow Travel kavramına uygun çalışmalar yaparak olumlu örnekleri çoğaltabilmek hâlâ mümkün. Keçi Karaburun olarak bu konudaki çalışmalara katılmak istiyoruz.

AllEscort