Slow Food Trakya

Slow Food Trakya

Lideri: Ali Çakır
Kuruluş Tarihi: 2013
Konum: Trakya Bölgesi

Slow Food Trakya Birliği; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsayan Trakya Bölgesi’nde kuruldu. Istranca Dağları, Ganos Dağları, Gala Gölü ve Longoz Ormanları’nın varlığıyla önemli bir flora ve faunaya sahip bölgede hayvancılık faaliyetleri yoğun olarak yapılır. Ergene Havzası tarım faaliyetlerinin odak noktası olarak ön plana çıkar. Karadeniz’e, Marmara Denizi’ne ve Ege Denizi’ne kıyısı olan Trakya Bölgesi’nin Şarköy sahil şeridi mikroiklim özelliğine ve buna bağlı tarımsal ürün çeşitliliğine sahip. Trakya mutfağını şekillendiren ve çeşitlendiren unsurların başında kültürel kimlikler gelir: Türkmen Amuca kabilesi, Gacallar, Balkan coğrafyasının farklı noktalarından gelen muhacirler, Arnavutlar, Boşnaklar, Tatarlar ve Pomaklar. 

Hedefler

Amacımız Slow Food ilkeleri doğrultusunda bölgeye özgü yerli ırk hayvan türlerinin ve yerel tohumların sürdürülebilirliğini sağlamak, kaybolmaya başlayan yemek çeşitlerinin ortaya çıkarılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır. Bölgenin ekonomik refah düzeyinin arttırılması ve bölgeler arası gelir dengesizliğini azaltmak için tarım ve hayvancılık faaliyetlerine dayalı çalışmaları desteklemek ve gastronomi turizmini odak noktası yapmaktır. 

Ana Faaliyetler ve Çıktılar

Slow Food Trakya olarak Trakya Bölgesi’nin ilk yerel tohum takas etkinliğini düzenledik. Her yıl tohum takas organizasyonunu devam ettiriyoruz. Tohum takasından gelen farklı tohumları deneme ekimine aldıktan sonra başarılı olanları çoğaltarak dağıtıyoruz. Pilot köylerimizde bizim için tohum çoğaltan üreticilerin desteğini alıyoruz. Elimizdekileri onlarla paylaşıyoruz.

Slow Food kavramını bölgede anlatmak ve unutulmaya yüz tutan yemeklerimizin envanterini çıkarmak içim Slow Food Trakya Vize başlıklı kitabımızı yayımladık. Kitap çalışmalarında ve akademik makalelerde Slow Food kavramını ve gastronomi turizmi kavramını işliyoruz. Köyleri dolaşarak üreticilerimiz ile sohbet ediyoruz. İyi, temiz ve adil gıda kavramlarını anlatıyoruz. 

Unutulmaya yüz tutan yerel ürünlerin üretim ve emek aşamalarını fotoğraflayıp sergi yapıyoruz. Üzüm Bağından Sofraya Hardaliye’nin Yolcuğu fotoğraf sergisini bu çerçevede gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz yöresel yemek yarışmalarıyla yemek envanterinin çıkarılması çalışmalarına destek oluyoruz. Fuarlara katılım sağlayarak üreticilerimize destek oluyoruz. Yerli ırk kıvırcık kuzu ve Kırklareli beyaz peyniri projelerine gönüllü destek sağlıyoruz.